Điểm sách

Sách Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam

30/09/2019

Cuốn sách “Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ do Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và TS. Lê Thị Ái Lâm là chủ nhiệm.

Sách  Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam

Chủ biên: TS. Lê Thị Ái Lâm – ThS.Nguyễn Thị Hồng Nga

Nhà xuất bản Khoa học xã hội

 


Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc thông tin về chiến lược, chính sách tham gia hiệp định thương mại khu vực (RTA) của một số nước Đông Á như : Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia .Sách gồm 7 chương:

Chương 1: Khái niệm, chiến lược và xu thế phát triern RTA ở Đông Á.

Chương 2: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Nhật Bản.

Chương 3: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Trung Quốc.

Chương 4: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Hàn Quốc

Chương 5: Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Indonesia

Chương 6: So sánh chiến lược tham gia RTA của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Indonesia và bài học rút ra

Chương 7: Thách thức đối với Việt Nam khi tham gia RTA và một số gợi ý từ bài học của các nước Đông Nam Á

Các sách khác