tin hoạt động viện

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC “NHỮNG XU HƯỚNG MỚI CỦA CHIẾN LƯỢC ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM"

29/09/2021

 

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tổ chức Hội thảo khoa học:

 

NHỮNG XU HƯỚNG MỚI CỦA CHIẾN LƯỢC ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG

VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM

 

Thời gian: 8:30 - 11:30, ngày 30/09/2021 (Thứ 5)

Quý đại biểu tham gia dưới hình thức trực tuyến theo đường dẫn: meet.google.com/qoe-ntct-btg (hoặc mở ứng dụng Google meet và nhập mã qoe-ntct-btg)

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới rất mong được đón tiếp Quý đại biểu./.

Trân trọng./.