tin hoạt động viện

Công bố Quyết định về công tác cán bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

17/08/2021

Thực hiện Công văn số 1383/KHXH-TCCB ngày 5/8/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thông báo các quyết định vể công tác cán bộ như sau: 

1.  Quyết định số 1095/QĐ-KHXH ngày 05 tháng 08 năm 2021 về việc giao Quyền Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đối với ông Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; Ông Tường thôi kiêm giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới.

2.  Quyết định số 1096/QĐ-KHXH ngày 05 tháng 08 năm 2021 về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ đối với ông Hoàng Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới. 

3.  Quyết định số 1092/QĐ-KHXH ngày 05 tháng 08 năm 2021 về việc điều động bà Nguyễn Thu Hiền, viên chức kế toán Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, đến nhận công tác tại Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, để thực hiện nhiệm vụ phụ trách kế toán.

4. Công văn số 1382/KHXH-TCCB ngày 05 tháng 08 năm 2021về việc thống nhất để bà Trần Thị Quỳnh Trang thôi giữ chức danh phụ trách kế toán Viện Kinh tế và Chính trị thế giới theo nguyện vọng, kể từ ngày 20/8/2021.