tin hoạt động viện

Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức Hội thảo “Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh Covid-19"

17/08/2021

Kính gửi: Các chuyên gia và nhà khoa học,

 
Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) dự kiến tổ chức Hội thảo "Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh Covid-19" vào ngày 19/08/2021.
 
Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức xin thông báo tạm hoãn tổ chức Hội thảo nói trên. Về thời gian tổ chức Hội thảo, BTC xin phép được thông báo sau.
 
Trân trọng./.
TM. BTC Hội thảo