tin hoạt động viện

THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC

15/04/2021

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới trân trọng thông báo:

1. Kể từ ngày 14/04/2021, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã chuyển trụ sở làm việc về địa chỉ: 

Tầng 6, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

(https://goo.gl/maps/REEVWoAsp8rxp7fu5)

2. Mọi thông tin cần thiết, vui lòng liên hệ theo:

Số điện thoại: + 84 2438 574 112/+ 84 2438 574 297

Fax:                 + 84 2438 574 316

Xin chân thành cảm ơn./.