tin hoạt động viện

Bản tin hoạt động của Chi đoàn Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

09/09/2019

Ngày 6/9/2019, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Chi đoàn cơ sở Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tổ cuộc họp đầu tiên ra mắt Ban chấp hành mới. Cuộc họp đã diễn ra với 10/16 đoàn viên tham dự. Ban chấp hành đã truyền tải đến các đoàn viên nội dung được đồng chí Viện trưởng Đặng Nguyên Anh gửi gắm, nhấn mạnh mong muốn xây dựng bầu không khí Chi đoàn chủ động, đoàn kết, cởi mở, năng động và tích cực.

 

Bước vào giai đoạn mới, các đoàn viên đều đồng thuận trong việc tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, sinh hoạt của cơ quan, đoàn thể. 100% đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng tuyên  truyền về công sở xanh, về ý thức tuẩn thủ pháp luật và lối sống văn minh, thân ái.

Các nội dung được thảo luận, bao gồm các kế hoạch công tác, sinh hoạt từ nay đến cuối năm 2019. Các đoàn viên sẽ đảm bảo hoạt động chuyên môn được nghiệm thu đúng hạn. Ngày lễ 20/10 sẽ đảm bảo ít nhất có hoạt động giao lưu cho các đoàn viên tham gia. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho càn bộ, đoàn viên thanh niên cũng đã được thảo luận tích cực.

Bên cạnh đó, buổi họp cũng đồng thời tổ chức tọa đàm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tuyên truyền vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam và việc áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cùng vai trò của hội nhập quốc tế vào công tác đối ngoại của Việt Nam hiện nay nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở, thẳng thắn, hứa hẹn là tiền đề thành công bước đầu cho một năm hoạt động sắp tới của Chi đoàn Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.