tin hoạt động viện

ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

08/07/2020

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Phát triển”.

Đến dự, chủ trì và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Nguyên Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bí thư Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới; đồng chí Lê Thị Hải Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Bùi Quang Tuấn, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới; đồng chí Phạm Minh Phúc - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tham dự đại hội còn có 22/26 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

 

 

Sau phần khai mạc, thông qua chương trình Đại hội và báo cáo của Chi bộ về tình hình đảng viên tham dự Đại hội, đồng chí Đặng Nguyên Anh, Bí thư Chi bộ thay mặt Chi ủy trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025); đồng chí Võ Hải Minh, Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Phí Vĩnh Tường – Chi ủy viên, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, hiệu quả.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Bùi Quang Tuấn đánh giá cao những thành công của Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới trong nhiệm kỳ 2015-2020, cho rằng báo cáo tổng kết được thực hiện chi tiết, nghiêm túc, mong Chi bộ và tập thể Viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Quang Tuấn đã chỉ ra những thách thức mà Chi bộ phải đối diện trong thời gian tới: i) cần phải thực thiện những nghiên cứu tư vấn chính sách có chất lượng; ii) thành lập các nhóm nghiên cứu, phản ứng nhanh; iii) kết nối với các địa phương, các cơ quan ngoài để xây dựng những dự án có tính ứng dụng cao, chú trọng vào đổi mới sáng tạo; iv) chú ý phát triển nguồn nhân lực; và v) công tác phát triển đảng cần trải đều trong cả nhiệm kỳ.

Chi ủy mới

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm 03 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; bao gồm: đồng chí Võ Hải Minh (được bầu giữ vị trí Phó Bí thư) cùng 02 Chi ủy viên là đồng chí Lại Lâm Anh và Phạm Anh Tuấn.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Võ Hải Minh, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thay mặt Chi ủy nhận nhiệm vụ sẽ cùng cấp ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Chi bộ; bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Viện Hàn lâm để tổ chức thực hiện trong Chi bộ trong thời gian tới; mỗi thành viên cấp ủy và tập thể cấp ủy nhiệm kỳ mới nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt để cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.