tin hoạt động viện

Đại hội Chi đoàn Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2019 - 2022

05/09/2019

Ngày 8/8/2019, Chi đoàn cơ sở Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đại hội vinh dự được đón các vị đại biểu: GS.TS. Đặng Nguyên Anh (Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới); TS. Nguyễn Bình Giang (Phó Viện trưởng); Th.S. Võ Hải Minh (Chủ tịch Công đoàn Viện); TS. Nguyễn Xuân Bách, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng đầy đủ các đoàn viên Chi đoàn cơ sở Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh (Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới) phát biểu chỉ đạo

 

Thay mặt Ban chấp hành khóa 2017 - 2019, đồng chí Nghiêm Tuấn Hùng đã trình bày tổng kết những thành tích và vấn đề còn tồn đọng, qua đó rút kinh nghiệm cho các hoạt động chi đoàn trong tương lai. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Nguyên Anh đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng bao gồm: khuyến khích đoàn thanh niên hoạt động năng nổ hơn nữa; chủ động tổ chức, thực hiện các hoạt động trong năm; tích cực truyền tải tính đoàn kết và xây dựng tích cực, không chỉ trong đoàn mà còn trong cả Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới...

Ban chấp hành chi đoàn mới ra mắt

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 2019 – 2022. Kết quả bỏ phiếu, 3 đồng chí đã trúng cử trong ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới, bao gồm: đồng chí Nguyễn Trần Minh Trí, đồng chí Nguyễn Thanh Nhã và đồng chí Nghiêm Tuấn Hùng. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã bầu đồng chí Nguyễn Trần Minh Trí làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Thanh Nhã làm Phó Bí thư và đồng chí Nghiêm Tuấn Hùng làm Ủy viên.

Nguyễn Trần Minh Trí

 

Các tin khác