tin hoạt động viện

Tọa đàm khoa học: “Đánh giá việc Việt Nam xử lý các tác động của biến động thế giới và khu vực thời gian qua”

19/03/2018

Ngày 16/3/2018, trong khuôn khổ thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mã số KX.04.22/16-20, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Đánh giá việc Việt Nam xử lý các tác động của biến động thế giới và khu vực thời gian qua”. PGS.TS. Chu Đức Dũng, chủ nhiệm đề tài, chủ trì Tọa đàm.

Tọa đàm đã lắng nghe hai bài trình bày chủ chốt của PGS. TSKH. Võ Đại Lược, Tổng giám đốc Trung tâm Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương và ông Nguyễn Đình Lương, nguyên trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ về những biến động lớn của nền kinh tế và chính trị thế giới cũng như khu vực trong thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế 2008-2009, cũng như cách ứng phó của Việt Nam trước những biến động đó. Tiếp theo, Tọa đàm trở thành diễn đàn mở để các nhà nghiên cứu như PGS.TS. Phạm Thái Quốc, PGS.TS. Nguyễn Thanh Đức, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, v.v. thảo luận sôi nổi, đặc biệt chú trọng đến các chính sách kinh tế, hội nhập quốc tế và đối ngoại của Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Chu Đức Dũng kết luận rằng các bài trình bày, những ý kiến thảo luận trong Tọa đàm đều rất đáng chú ý, chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu để đưa vào báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm trong tương lai để lắng ngh ý kiến của các nhà nghiên cứu.

Nghiêm Tuấn Hùng

 

Các tin khác