tin hoạt động viện

Hai nhà khoa học của Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

08/02/2018

Ngày 1/2/2018, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Theo danh sách này, tổng số người đạt tiêu chuẩn giáo sư và phó giáo sư năm 2017 là 1.226 người, trong đó 85 người đạt tiêu chuẩn giáo sư và 1.141 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư.

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới  có 1 nhà khoa học là thành viên Hội đồng khoa học của Viện được công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư và 1 nhà khoa học là cán bộ Viện được công nhận đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư, đó là:

TT

STT theo danh sách

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành

Đơn vị

1

44

Hoàng Khắc Nam

1962

Sử học

Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Trưởng khoa quốc tế học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc Gia Hà Nội.

2

507

Nguyễn Duy Lợi

1972

Kinh tế học

Phó tổng biên tập Tạp chí kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông Mở rộng, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

Xin được chúc mừng 2 nhà khoa học của Viện.

Có thể tham khảo danh sách ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tại đây. 

http://www.hdcdgsnn.gov.vn/index.php/ho-t-d-ng-xet-duy-t/thong-bao/780-danh-sa-ch-a-ng-via-n-a-a-t-tia-u-chua-n-cha-c-danh-gs-pgs-n-m-2017