tin hoạt động viện

Báo cáo chỉ số xếp hạng Viện nghiên cứu, phâ tích toàn cầu

02/02/2018

Ngày 31-1-2018 2017, Đại học tổng hợp Pennsylvania đã công bố Báo cáo chỉ số xếp hạng Viện nghiên cứu toàn cầu “Global Go To Think Tank Index Report” do James G. McGann chủ biên. Theo báo cáo, Việt Nam có 5 tổ chức nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách được xếp hạng trong nhóm các Think tank hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Think tank – túi khôn, cơ quan tham mưu, là các tổ chức nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách, cung cấp các phân tích và tư vấn chính sách cho các vấn đề trong nước và quốc tế, hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của các nhà hoạch định chính sách. Các tổ chức này có thể là các cơ quan thuộc chính phủ, các đảng chính trị, các nhóm lợi ích, các tập đoàn kinh tế hoặc tổ chức phi chính phủ (NGOs).

Để xếp hạng các Think tank, Đại học tổng hợp Pennsylvania  đánh giá đã căn cứ vào một số tiêu chí như: Khả năng và mức độ cam kết của bộ máy lãnh đạo; khả năng và uy tín của các thành viên; chất lượng và uy tín của các nghiên cứu và phân tích; uy tín trong học thuật; Số lượng, chất lượng của các ấn phẩm, xuất bản phẩm; khả năng ảnh hưởng tới các nhà hoạch định chính sách và các tác nhân khác trong quy trình xây dựng và hoạch định chính sách,…v.v.

Theo đó, các vị trí tốp đầu thuộc về Think tank đến từ Singapore, Australia và New Zealand. Ở xếp loại Think tank hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Việt Nam có 5 đơn vị được xếp hạng, gồm:

-(30) Viện Kinh tế và Chính trị Thế Giới (IWEP)

-(40) Học viện Ngoại Giao Việt Nam (DAV)

-(42) Viện Kinh tế Việt Nam (VIE)

-(56) Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

-(97) Viện Nghiên cứu châu Mỹ (VIAS)

Viện Kinh tế và Chính trị Thế Giới (IWEP) được xếp hạng 24 và Học viện Ngoại Giao Việt Nam (DAV)   xếp hạng 40 trong bảng xếp hạng các Think tank thuộc Chính phủ tốt nhất.

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cũng được xếp hạng thứ 69 trong số các Think tank hàng đầu về Chính sách kinh tế Trong nước. Vị trí đầu bảng thuộc về Brookings Institution của Mỹ. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cũng được đánh giá thứ 123 trong bảng xếp hạng các Think tank hàng đầu về phát triển Quốc tế.  

Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Y tế - Đại học Y Hà Nội (CHSR) cũng được xếp hạng là Think tank hàng đầu về Chính sách y tế quốc gia (thứ 24) và Think tank hàng đầu về Chính sách y tế quốc tế (thứ 23). Có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tại địa chỉ dưới đây:

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=think_tanks