tin hoạt động viện

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 "Đại hội 19: Định hình Trung Quốc 10 năm tới"

06/10/2017

Chiều ngày 24/8/2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) và Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc IWEP (CISS) đã phối hợp tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 "Đại hội 19: Định hình Trung Quốc 10 năm tới".

Diễn giả của Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 là TS. Trần Việt Thái, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao Việt Nam - Bộ Ngoại giao.

 

Seminar có sự góp mặt của các học giả, các nhà nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị ở các viện nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. TS. Trần Việt Thái, TS. Phạm Sỹ Thành và ThS. Nghiêm Tuấn Hùng đồng chủ trì seminar.

Khai mại seminar

 

Sau phần phát biểu mở đầu của chủ tọa, TS. Trần Việt Thái trình bày nghiên cứu của mình về đạc điểm và xu hướng Chính trị Trung Quốc sau Đại hội 19. Tiếp đó, TS Phạm Sỹ Thành trình bày nghiên cứu về Kinh tế Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình, tập trung vào tình hình kinh tế Trung Quốc sau Đại hội 18 và khuynh hướng sau Đại hội 19.

Chủ tọa seminar

 

Nhiều chuyên gia như nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, TS. Lưu Bích Hồ, PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn,  PGS.TS. Nguyễn Thanh Đức... tham gia thảo luận sôi nổi.

TS. Trần Việt Thái trình bày tham luận

Hai tham luận trình bày trong seminar đều mang tính dự báo và do vậy, sẽ cần có thời gian để kiểm nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, đây đều là những chủ đề rất hay và sẽ là bước đệm để Viện Kinh tế và Chính trị thế giới cùng Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách tiếp tục tổ chức seminar về chủ đề liên quan sau khi Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc.