tin hoạt động viện

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 18 "Nhận diện chiến lược đối ngoại Trung Quốc đầu thế kỷ XXI từ góc độ lịch sử và lý luận"

30/06/2017

Ngày 29/6/2017, tại trụ sở Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế (thuộc Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (thuộc Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội) tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 18 "Nhận diện chiến lược đối ngoại Trung Quốc đầu thế kỷ XXI từ góc độ lịch sử và lý luận"

Diễn giả của Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 18 là TS. Đinh Thị Hiền Lương, Viện Nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam - Bộ Ngoại giao.

Diễn giả của Seminar 

 

Seminar có sự góp mặt của các học giả, các nhà nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị ở các viện nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên đến từ các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

TS. Đinh Thị Hiền Lương trình bày nghiên cứu của mình với các nội dung chính: (1) Một số khái niệm cơ bản và khung phân tích chính sách đối ngoại; (2) Chiến lược đối ngoại Trung Quốc từ góc độ lý luận khoa học; (3) Đặc thù văn hoá, tư duy chiến lược trong đối ngoại Trung Quốc; (4) Khái quát chiến lược đối ngoại Trung Quốc qua các thời kỳ lịch sử; (5) Một vài nhận định sơ bộ về chiến lược đối ngoại Trung Quốc thời kỳ Tập Cận Bình.

Nhiều chuyên gia như TS. Lưu Bích Hồ, GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái, PGS.TS. Lê Cao Đoàn, PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn, PGS.TS. Phùng Thị Huệ... tham gia thảo luận sôi nổi.

Các chuyên gia tham gia thảo luận tại Seminar