tin hoạt động viện

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Đại hội thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Việt Nam lần thứ VII (2011-2015)

15/10/2015

 

Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi trên cả nước chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII (2011-2015). Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc nổi bật trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015.

Đến dự Đại hội, về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm;; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Viện Hàn lâm; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm cùng các Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm trong các năm 2011-2015. Về phía đại biểu cấp trên và các đơn vị bạn có: TS. Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; PGS.TS. Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại diện các đơn vị trong khối Thi đua các ngành Khoa học, Văn hóa, Xã hội.

Sau khi GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tuyên bố khai mạc, Đại hội đã được nghe đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trình bày báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

GS.TS. Võ Khánh Vinh đánh giá toàn diện công tác thi đua - khen thưởng thời gian qua tại Viện Hàn lâm, khẳng định những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong hoạt động này. GS. đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao công tác thi đua – khen thưởng trong tình hình mới. Theo đó, cần  phát huy hơn nữa vai trò của thủ trưởng đơn vị để đổi mới nội dung công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tình hình mới như tổ chức tuyên truyền và quán triệt nghiêm túc pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo cũng như toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cũng cần phải được tăng cường. Ưu tiên những điển hình tiên tiến trực tiếp công tác ở các đơn vị trực thuộc hoặc có thành tích nổi bật khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mới phát sinh, có hình thức cụ thể và kịp thời khen thưởng các điển hình tiên tiến, chú trọng các nhà khoa học trẻ…

Đại hội đã được nghe báo cáo tham luận của một số cá nhân, tập thể điển hình đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Thay mặt Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, TS. Nguyễn Duy Lợi, Phó tổng biên tập Tạp chí, đã có bài tham luận tại Đại hội về “Kinh nghiệm xây dựng tập thể trở thành đơn vị vững mạnh, đoàn kết và mang lại hiệu quả trong lĩnh vực công tác đặc thù của một Tạp chí khoa học”. Đánh giá cao vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng tại Tạp chí và Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới trong thời gian vừa qua, TS. đã trình bày thành tích thi đua, khen thưởng trong các mặt của Tạp chí và rút ra 5 bài học kinh nghiệm xây dựng tập thể trở thành đơn vị vững mạnh, đoàn kết và mang lại hiệu quả trong lĩnh vực công tác. Đó là: (i) Hiểu biết pháp luật và lập trưởng, tư tưởng vững vàng; (ii) đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo và tập thể; (iii) công khai, minh bạch trong quản lý Tạp chí; (iv) xắp xếp đội ngũ hợp lý; (v) xây dựng môi trường văn hóa. Những kinh nghiệm này nhận được sự chia sẻ của Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đánh giá cao công tác thi đua- khen thưởng và khẳng định, công tác thi đua - khen thưởng cần gắn liền với mọi hoạt động của Viện Hàn lâm và của từng đơn vị trực thuộc, công tác này đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị. Theo GS Chủ tịch, nhiệm kỳ 5 năm vừa qua có những bước chuyển biến rất quan trọng trong công tác thi đua – khen thưởng của Viện Hàn lâm: Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.

Tuy nhiên, để hoạt động này đạt được kết quả tốt hơn trong giai đoạn tới, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng nêu lên một số hạn chế cần khắc phục từ công tác thi đua – khen thưởng trong 5 năm qua và nhấn mạnh, công tác thi đua - khen thưởng không phải là hoạt động phong trào mà phải là công việc thường xuyên, liên tục, phải gắn liền với mọi hoạt động của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Viện Hàn lâm thành cơ quan ngang tầm trong khu vực và quốc tế; hoạt động thi đua phải được đánh giá thực chất, thi đua phải hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị cũng như nâng cao đời sống của người lao động, cũng như chất lượng công việc nghiên cứu và đào tạo. GS. Chủ tịch chỉ rõ những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới: Phát động các nhà khoa học, cán bộ đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XII của Đảng về các vấn đề văn hóa, kinh tế, xã hội, an ninh, môi trường…; xây dựng cơ quan theo tinh thần Nghị quyết 20 của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; và Quy hoạch định hướng chiến lược phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Công tác khen thưởng cần chú trọng tôn vinh người lao động, người lao động được quan tâm đúng mức cả về vật chất và tinh thần, cán bộ được khen thưởng phải có thành tích cao hơn rất nhiều so với mức chung của người lao động; Các hoạt động phong trào cần được thống nhất về một đầu mối…

Nhân Đại hội thi đua lần thứ VII, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể. Chủ tịch Viện Hàn lâm đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc nổi bật trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015; và tặng Bằng khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học năm 2015. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và GS.TS. Võ Khánh Vinh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho các tập thể và cá nhân

 Kết thúc đại hội, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã phát động phong trào thi đua yêu nước, đây mạnh thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng những ngày lễ lớn trong giai đoạn 2015-2020.

 Gia Phúc