tin hoạt động viện

Đại hội Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2015 – 2020 (22/5/2015)

28/05/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, sáng ngày 22 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hội trường tầng 2, trụ sở Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, số 176, phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Viện Hàn lâm; các đại biểu đại diện cho Ban, ngành, đoàn thể trong cơ quan và 29 đảng viên trong Chi bộ Viện Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Chu Đức Dũng- Bí thư Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đọc Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội  thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày các bản dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2015-2020;… Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho việc hoàn thiện những bản dự thảo của các Báo cáo nêu trên, đồng thời khẳng định những thành tích Chi bộ đã đạt được trong những năm qua, chỉ ra các hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong nhiệm kỳ tới, huy động tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Kết quả 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã trình Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Quang Thuấn đã đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới trong giai đoạn 2010-2015, đồng thời nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý trong thời gian tới là: Phải gắn nhiệm vụ của Viện với yêu cầu đòi hỏi mới của Viện Hàn lâm và quy hoạch Viện Hàn lâm đến 2020 và tâm nhìn đến 2030 do Thủ tướng chính phủ mới phê duyệt; Viện đã thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ trẻ nhiệm ký 2010-2015, cần tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác đào tạo trẻ và tự đào tạo; … Đồng chí Chu Đức Dũng, thay mặt toàn thể Đại hội, cảm ơn đồng chí Nguyễn Quang Thuấn đã có những chỉ đạo sâu sát, tâm huyết; Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nghiêm túc tiếp thu và sẽ quán triệt thành những hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí: Chu Đức Dũng, Võ Hải Minh, Nguyễn Duy Lợi, Nguyễn Thị Hiền và Đào Việt Hưng. Đồng chí Chu Đức Dũng được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Võ Hải Minh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Chu Đức Dũng thay mặt Chi ủy Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2015-2020 cảm ơn các đại biểu và hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới ngày càng phát triển. Tiếp đó Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài 01 đại biểu đương nhiên là đồng chí Chu Đức Dũng - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đại biểu chính thức là các đồng chí Nguyễn Bình Giang, Lê Thu Hà, Võ Hải Minh, Nguyễn Duy Lợi, Nguyễn Thị Hiền và 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Đào Việt Hưng.

Đại hội Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra theo đúng quy trình, quy định và đã thành công tốt đẹp.

Chi ủy Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới