tin hoạt động viện

Tọa đàm khoa học: "Tái cấu trúc kinh tế thế giới trong thời kỳ hậu khủng hoảng toàn cầu"

22/02/2013

 
Trong khung khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tái cấu trúc kinh tế thế giới trong thời kỳ hậu khủng hoảng toàn cầu” do TS. Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ nhiệm, một cuộc tọa đàm khoa học với cùng chủ đề đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 08 năm 2011, tại Viện Kinh tế và Chính trị thế giới. Tham gia buổi tọa đàm là các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nhóm nghiên cứu đề tài và các cán bộ nghiên cứu của Viện chủ trì.
Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã được nghe 05 báo cáo tham luận và nhiều ý kiến phát biểu về các vấn đề mà mục tiêu của đề tài đang hướng tới là:
1. Tìm hiểu các khái niệm, các khía cạnh nội dung phổ biến và đặc thù của vấn đề tái cấu trúc kinh tế; 
2. Tìm hiểu các tiền đề, điều kiện thực hiện và tác động của việc tái cấu trúc nền kinh tế thế giới;
3. Phân tích và đánh giá kinh nghiệm tái cấu trúc của một số nền kinh tế tiêu biểu trên thế giới;
4. Dự báo xu hướng tiến triển của quá trình tái cấu trúc kinh tế thế giới; và
5. Phân tích và đánh giá yêu cầu và việc thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam, từ đó đưa ra một số quan điểm và kiến nghị về định hướng và chính sách.
Đề tài nghiên cứu khoa học này được thực hiện trong hai năm và sẽ kết thúc vào cuối năm 2012.