tin hoạt động viện

Chương trình hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghiên cứu cho cán bộ trẻ

22/02/2013

 

Trong những năn gần đây, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới được bổ xung một lượng lớn cán bộ nghiên cứu trẻ. Họ đều là những người đã tốt nghiệp đại học với kết quả khá tốt trong các trường đại học có uy tín của Việt Nam, như Trường đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Họ cũng là những người có niềm đam mê với công việc nghiên cứu.

Để hỗ trợ các cán bộ trẻ nói trên nhanh chóng làm quen và làm chủ được công việc nghiên cứu của mình, Viện đã có chủ trương xây dựng hệ thống các đề tài cấp viện theo hướng nghiên cứu chuyên sâu của các phòng chuyên môn và giao cho các cán bộ trẻ thực hiện độc lập từ việc lực chọn đề tài, viết đề cương nghiên cứu, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả, dưới sự hướng dẫn của lãnh đạo các phòng và Viện. Trong năm 2011, đã có 15 đề tài như vậy được giao cho các cán bộ trẻ. Đối với họ, đây là một cơ hội tốt để thể hiện năng lực cũng như trách nhiệm của mình đối với công việc nghiên cứu. Đối với cơ quan, đây là cơ hội tốt để thực hiện trách nhiệm đạo tạo cán bộ trẻ của mình, giúp họ nhanh chóng làm chủ được nghệ nghiệp đã chọn.

Vào tháng 6/2012, Viện đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu các kết quả nghiên cứu của 15 đề tài nói trên. Kết quả cho thấy các cán bộ trẻ của Viện đều rất cố gắng trong việc thực hiện công việc được giao. Họ làm quen với công việc nghiên cứu khá nhanh. Cá biệt có một vài cá nhân có khả năng xử lý tư liệu khá tốt trên nền tảng kiến thức chuyên môn vững và khả năng viết văn sáng sủa.

Đây là một kết quả bước đầu đáng khích lệ của Chương trình hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghiên cứu cho cán bộ trẻ mà Lãnh đạo Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã đưa ra và thực hiện..

Ban biên tập
Tháng 6/2012