tin hoạt động viện
 • Họp Tổng kết Chi đoàn năm 2015, định hướng công tác năm 2016 và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu (24/12/2015)

  (07/01/2016)

  Chiều ngày 24/12/2015, tại phòng họp tầng 2 trụ sở 176 Thái Hà, Ban chấp hành Chi đoàn cơ sở Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới (Chi đoàn) đã tổ chức buổi họp tổng kết cuối năm 2015 với hai nội dung chính là định hướng công việc cho năm 2016 và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu. Toàn thể đoàn viên Chi đoàn tham dự buổi họp.

 • Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới (23/12/2015)

  (07/01/2016)

  Ngày 23/12/2015, tại trụ sở 176 Thái Hà, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Tham dự buổi Lễ có GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn Lâm, PGS. TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

 • Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016

  (21/12/2015)

  Ngày 21/12/2015, tại trụ sở 176 Thái Hà, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Phạm Văn Đức (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), đại diện Văn phòng Đảng ủy, các ban chức năng của Viện Hàn lâm, các đồng chí lãnh đạo Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, lãnh đạo Tạp chí, lãnh đạo các phòng và trung tâm, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ Viện đã tham dự Hội nghị. PGS.TS. Chu Đức Dũng (Viện trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí), TS. Nguyễn Bình Giang (Phó Viện trưởng) và Th.S. Võ Hải Minh (Chủ tịch Công đoàn) đồng chủ trì Hội nghị.

 • Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng năm 2015 và thảo luận công tác năm 2015, phương hướng công tác năm 2016

  (21/12/2015)

  Ngày 18/12/2015, tại trụ sở 176 Thái Hà, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tổ chức Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng năm 2015 và thảo luận công tác năm 2015, phương hướng công tác năm 2016. Các đồng chí lãnh đạo Viện, lãnh đạo Tạp chí, lãnh đạo các phòng và trung tâm, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ Viện đã tham dự Hội nghị. PGS. TS. Chu Đức Dũng (Viện trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí), TS. Nguyễn Bình Giang (Phó Viện trưởng) và Th.S. Võ Hải Minh (Chủ tịch Công đoàn) đồng chủ trì Hội nghị.

 • Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện “Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng”

  (15/10/2015)

  Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15/9/2015, toàn văn các Dự thảo Văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng đã được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến. Để cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có điều kiện đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mở chuyên mục góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

 • Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Đại hội thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Việt Nam lần thứ VII (2011-2015)

  (15/10/2015)

  Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi trên cả nước chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII (2011-2015). Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc nổi bật trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015. Đến dự Đại hội, về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm;; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Viện Hàn lâm; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm cùng các Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm trong các năm 2011-2015. Về phía đại biểu cấp trên và các đơn vị bạn có: TS. Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; PGS.TS. Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại diện các đơn vị trong khối Thi đua các ngành Khoa học, Văn hóa, Xã hội.

 • Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020

  (23/09/2015)

  Ngày 18/8, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 177 đại biểu chính thức từ 44 cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm về dự Đại hội. Đoàn đại biểu dự Đại hội của chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị thế giới có 5 đ/c: Chu Đức Dũng, Võ Hải Minh, Nguyễn Duy Lợi, Nguyễn Thị Hiền và Đào Việt Hưng. Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học - xã hội. Các đơn vị đã tiếp tục nghiên cứu những vẫn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra trong Văn kiện Đại hội XI, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI; tập trung làm rõ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; những vấn đề thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về quan điểm và định hướng phát triển bền vững đất nước; về việc điều chỉnh chính sách và cải cách thể chế để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập.

 • Trao đổi về “Vai trò của Trung Quốc và Đài Loan trong phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á”

  (19/08/2015)

  Ngày 27/7/2015, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức buổi seminar với chủ đề: ““Vai trò của Trung Quốc và Đài Loan trong phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á” GS.TS. Cố Trường Vĩnh, Đại học quốc gia Trung Sơn, Đài Loan trình bày, hiện là giảng viên cao cấp, giáo sư Đại học Trung Sơn. Tham dự buổi seminar có sự hiện diện của các cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, các giảng viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và một số nghiên cứu sinh Học viện Khoa học Xã hội. Tại seminar, GS. TS. Cố Trường Vĩnh đã giới thiệu khái quát về tiến trình mở rộng chính trị của Trung Quốc, mở rộng vai trò quân sự và mở rông vai trò kinh tế theo cách tiếp cận sức mạnh cứng và mềm của J. Nye; quan hệ Đài Loan với các nước Đông Nam Á không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng phát triển các quan hệ chính trị thực chất, quan hệ kinh tế rất tốt.

 • Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 và Lễ chia tay các cán bộ nghỉ hưu (30/6/2015)

  (06/07/2015)

  Ngày 30/6/2015, tại trụ sở 176 Thái Hà, thành phố Hà Nội, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 và Lễ chia tay các đồng chí nghỉ hưu. PGS.TS Chu Đức Dũng, Bí thư chi bộ, Viện trưởng kiêm Tổng biên tập, các đồng chí lãnh đạo Viện, lãnh đạo Tạp chí, lãnh đạo các phòng và trung tâm, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ Viện đã tham dự Hội nghị.

 • Đại hội Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới nhiệm kỳ 2015 – 2020 (22/5/2015)

  (28/05/2015)

  Thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, sáng ngày 22 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hội trường tầng 2, trụ sở Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, số 176, phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Viện Hàn lâm; các đại biểu đại diện cho Ban, ngành, đoàn thể trong cơ quan và 29 đảng viên trong Chi bộ Viện Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.