Hội nghị hội thảo

Thư mời viết bài hội thảo khoa học " Cục diện an ninh chính trị thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: thực trạng, xu hướng và hàm ý chính sách cho Việt Nam"

14/08/2020

Mời viết bài hội thảo khoa học " Cục diện an ninh chính trị thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: thực trạng, xu hướng và hàm ý chính sách cho Việt Nam"