Hội nghị hội thảo

Tọa đàm Đoàn thanh niên Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

06/12/2019

Ngày 6/12/2019, được sự khuyến khích và đồng ý của lãnh đạoViện, Đoàn thanh niên Viện KTCTTG đã tổ chức Hội thảo khoa học cuối năm nhằm tạo cơ hội cho một số đoàn viên chia sẻ kết quả nghiên cứu tiêu biểu của mình. Mở đầu Hội thảo, Th.S Nguyễn Hồng Nga trình bày báo cáo bằng tiếng Anh: “Infrastructure connectivity in Vietnam under Japan’s Free and Open Indo Pacific Strategy versus China’s Belt and Road Initiative” (tạm dịch: Kết nối cơ sở hạ tầng tại Việt Nam dưới Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản so với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc”. Nghiên cứu thể hiện sự so sánh rõ ràng, hệ thống thông qua những thông tin, số liệu cập nhật về đầu tư của Nhật Bản và Trung Quốc tại Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Tiếpđó, ThS. Trần Thị Hà giới thiệu tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài “Tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại của Việt Nam và Nhật Bản: Tiếp cận đồng liên kết phi tuyến”.Tác giả đã sử dụng phương pháp tiếp cận biên của mô hình tự hồi quy trễ phân phối (Autoregressive Distributed Lag - ARDL) và mô hình ARDL phi tuyến (Non-linear ARDL) để xem xét về tác động bất đối xứng của tỷ giá đến cán cân thương mại (Asymmetric Effects). Trước thực tiễn chưa có nhiều nghiên cứu viên áp dụng phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội, báo cáo của đồng chí Hà được đánh giá cao về tính mới và tính ứng dụng cũng như đặt ra nhiều gợi mở trong tương lai. Sau thời gian trình bày, hai báo cáo nhận được nhiều sự ghi nhận, đóng góp của các đoàn viên thanh niên và cán bộ khác của Viện.

Nguyễn Thanh Nhã

 

Hình ảnh tọa đàm