Hội nghị hội thảo

Tọa đàm khoa học: Những vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật trên thế giới năm 2019"

14/11/2019

 

Tiếp theo chuỗi tọa đàm trong kế hoạch hoạt động khoa học chung 2019, ngày 13/11/2019,Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Những vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật trên thế giới năm 2019”dưới sự chủ trì của GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Việntrưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thếgiới. Tọa đàm đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ trong Viện. Tại buổi tọa đàm này, TS. Nguyễn Bình Giang đã đại diện nhóm nghiên cứu trình bày những vấn đề kinh tế chính trị nổi bật của trong năm 2019, đây cũng là một phần kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ thường niên Kinh tế, chínhtrị thế giới 2019 và triển vọng 2020. Báo cáo cũng đã nhận được nhiều đóng góp ý ý kiến của các chuyên gia như PGS.TS. Chu Đức Dũng, PGS.TS. Phạm Thái Quốc, PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình; PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, ThS. Bùi Ngọc Sơn, ThS. Phạm Hồng Tiến, … GS.TS. Đặng Nguyên Anh đánh giá cao những kết quả chuyên cứu của nhiệm vụ và chỉ đạo nhiệm vụ hoàn thiện các sản phẩm để nghiệm thu đúng hạn.

 

Hình ảnh buổi tọa đàm