Hội nghị hội thảo

Hội thảo: “Kinh tế và chính trị thế giới năm 2015, triển vọng năm 2016” (30/12/2015)

07/01/2016

Sáng ngày 30/12/2015, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tổ chức Hội thảo: “Kinh tế và chính trị thế giới năm 2015, triển vọng năm 2016”. Các báo cáo được trình bày tại Hội thảo nằm trong khuôn khổ hệ thống các báo cáo về tình hình kinh tế và chính trị thế giới thường niên do Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới chủ trì. Các báo cáo năm 2015 thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Kinh tế, chính trị thế giới năm 2015 và triển vọng 2016” do TS. Nguyễn Bình Giang làm chủ nhiệm.

Hội thảo thu hút sự tham dự của nhiều nhà khoa học của Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới cũng như các cơ quan nghiên cứu Trung tâm kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội  và một số viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Các báo cáo của hội thảo lần lượt trình bày về tình hình chung của kinh tế, chính trị thế giới trong năm 2015, và vấn đề biển Đông trong năm 2015. Các báo cáo cũng đã đưa ra được những nhận định về xu hướng tình hình và triển vọng kinh tế, chính trị thế giới trong những tiếp theo.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học nhận định về một số vấn đề nổi bật trong năm 2015 như chính sách kinh tế, chính sách đối ngoại của Nga trước những thách thức, khó khăn của nước này, tình hình Syria, quan hệ Mỹ - Hàn Quốc, hội nghị COP-21 về biến đổi khí hậu… và triển vọng kinh tế, chính trị thế giới trong năm 2016.

Kết thúc hội thảo, thay mặt Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, TS. Nguyễn Bình Giang cám ơn những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học và mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia, đóng góp ý kiến của các nhà khoa học trong hội thảo về tình hình kinh tế chính trị thường niên trong những năm tiếp theo. 

Các tin khác