Hội nghị hội thảo

Hội thảo khoa học quốc gia về “Cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” (13/5/2015)

25/05/2015

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các vị đại diện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Thủy lợi, Học viện Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng, Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững, một số tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vự này cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội thảo đã nghe các báo cáo:

(1) Báo cáo của PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng;

(2) Báo cáo của TS. Vũ Văn Triệu, Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững;

(3) Báo cáo của Ths. Hà Thị Thanh Mai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

(4) Báo cáo của ThS. Nguyễn Diệu Hằng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận các vấn đề quan trọng về lý luận của mô hình quản lý dựa vào cộng đồng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, từ khái niệm, các nguyên tắc cơ bản, các bước thực hiện mô hình quản lý dựa vào cộng đồng trên thế giới và một số mô hình quản lý dựa vào cộng đồng ở Mỹ, Philippines, khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng và một số vùng ở Việt Nam. Hội thảo cũng thảo luận về các vấn đề về vai trò của các NGO đối với mô hình quản lý dựa vào cộng đồng ở Việt Nam.

Có thể nói, Hội thảo đã góp phần gợi mở và thúc đẩy nghiên cứu về chủ đề liên quan đến mô hình quản lý dựa vào cộng đồng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.