Tin tức hoạt động
Hội nghị hội thảo
 • Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 18 "Nhận diện chiến lược đối ngoại Trung Quốc đầu thế kỷ XXI từ góc độ lịch sử và lý luận"

  (30/06/2017)

  Ngày 29/6/2017, tại trụ sở Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế (thuộc Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (thuộc Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội) tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 18 "Nhận diện chiến lược đối ngoại Trung Quốc đầu thế kỷ XXI từ góc độ lịch sử và lý luận"

 • Hội thảo khoa học “Biến động kinh tế, chính trị của thế giới, khu vực: Giai đoạn từ 2009 đến nay và dự báo đến 2030”

  (29/06/2017)

  Sáng ngày 19/06/2017, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Biến động kinh tế, chính trị của thế giới, khu vực: Giai đoạn từ 2009 đến nay và dự báo đến 2030”. Hội thảo được thực hiện trong khuôn khổ Nhiệm vụ cấp quốc gia “Những biến động của thế giới, khu vực, tác động đến Việt Nam hiện nay và định hướng chính sách”(Mã số KX.04.22/16-20) do PGS.TS. Chu Đức Dũng – Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới làm chủ nhiệm. Nhiệm vụ thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020”.

 • Tọa đàm khoa học: Kết nối chiến lược cơ sở hạ tầng giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong khuôn khổ “Một vành đai, một con đường”

  (12/04/2017)

  Ngày 9/1/2017, tại Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội) phối hợp tổ chức tọa đàm về chủ đề Kết nối chiến lược cơ sở hạ tầng giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong khuôn khổ “Một vành đai, một con đường” với diễn giả chính là GS. David Lampton, một trong những học giả nghiên cứu Trung Quốc hàng đầu thế giới đến từ Đại học Johns Hopkins (Haa Kỳ).

 • Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2015 (06/4/2016)

  (07/04/2016)

  Ngày 6/4/2016, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2015. Đây là lần đầu tiên một hội thảo công bố kết quả nghiên cứu được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho các các bộ nghiên cứu của viện công khai những kết quả, ý tưởng nghiên cứu cũng như vạch ra hàm ý chính sách cho việc hoạch định chính sách của đất nước. TS. Nguyễn Bình Giang, Phó Viện trưởng, chủ trì Hội thảo.