Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 4 - 2007

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

CHÍNH TRỊ VÀ AN NINH THẾ GIỚI        
Hoàng Khắc Nam: Nguyên nhân chiến tranh - Các cấp độ phân tích.       
Nguyễn Thanh Hiền: Trung Quốc và Nhật Bản, hai cường quốc châu Á đang tăng cường ảnh hưởng tại châu Phi.
 
KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC         
Trần Anh Phương: Về xác định một số khái niệm "khu vực", "khu vực châu Á - Thái Bình Dương".           
Phạm Quý Long: Liên kết Đông Á trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản: Ý tưởng và hành động.         
Nguyễn Thị Hồng Bắc: ACU - bước khởi đầu về một đồng tiền chung châu Á.     
 
KINH DOANH QUỐC TẾ           
Đoàn Văn Trường: Vấn đề giá chuyển giao trong kinh doanh quốc tế.     
 
KINH TẾ VIỆT NAM      
Trần Thị Lan Hương: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang châu Phi.           
 
THAM KHẢO    
Lê Thu Hà: Hội thảo quốc tế về "Cộng đồng kinh tế Đông Á với Trung Quốc".        
Nguyễn Cảnh Chắt: Nguy cơ tiềm ẩn của FDI đối với cán cân thanh toán quốc tế của Trung Quốc.