Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2006

01/01/0001

Năm xuất bản

 

Tác giả
Tên bài
Số tạp chí
Trang
 
KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC
 
 
Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Anh Tuấn
Tài chính tiền tệ quốc tế năm 2005.
1(117)
3
Nguyễn Hồng Nhung
Thương mại quốc tế năm 2005 và triển vọng năm 2006.
1(117)
19
Nguyễn Bình GIang
Triển vọng kinh tế năm 2006.
1(117)
29
Chu Đức Dũng
Đặc điểm kinh tế các nước phát triển năm 2005.
1(117)
36
Ngô Thị Trinh
Những đặc điểm và xu hướng phát triển cơ bản của kinh tế các nước đang phát triển năm 2005.
1(117)
49
Bùi Trường Giang
Xu hướng hình thành các hiệp định thương mại tự do (FTA) trên thế giới ngày nay: Những nhân tố thúc đẩy và đặc điểm chủ yếu.
2(118)
3
Khương Duy
Về giá dầu cao và triển vọng của nó.
2(118)
17
Nguyễn Xuân Thắng
Tương lai khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Sự đan xen nhiều lộ trình hội nhập và đối sách của Việt Nam.
3(119)
3
Trần Thị Lan Hương
Malaixia hội nhập nhanh trong 11 lĩnh vực ưu tiên.
3(119)
13
Nguyễn Xuân Thắng - Bùi Trường Giang
Những chuyển động kinh tế chủ yếu trong quá trình hướng tới Cộng đồng Đông Á.
4(120)
3
Nguyễn Xuân Thắng
Hành lang kinh tế và Hành lang kinh tế Đông - Tây: Một số đề xuất về giải pháp phát triển.
5(121)
3
Nguyễn Hồng Thu
Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN: Quá trình hình thành, thực trạng và triển vọng.
5(121)
14
Nguyễn Hồng Sơn
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Triển vọng thế giới và thực tiễn Việt Nam
6(122)
3
Trần Văn Tùng
Sự khác biệt giữa mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ.
6(122)
13
Hoàng Thị Thanh Nhàn
Chủ nghĩa đa phương, khu vực song phương và lựa chọn chính sách của Việt Nam.
7(123)
3
Nguyễn Hoàng Long
Cơ chế tự vệ trong WTO: Tính không hiệu quả và các vấn đề tồn tại.
7(123)
16
Võ Đại Lược
Những vấn đề lớn về Toàn cầu hoá kinh tế và Hội nhập kinh tế quốc tế.
9(125)
3
Trần Thị Cẩm Trang
Vòng Đôha liệu có thành công?
10(126)
3
Phạm Thái Quốc
Hợp tác GMS và tác động của nó đến phát triển kinh tế miền Trung Việt Nam.
10(126)
3
Nguyễn Duy Lợi
Chênh lệch phát triển và an ninh kinh tế trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS)
10(126)
19
Nguyễn Quang Thuấn
Nhìn lại 10 năm tiến trình hợp tác Á - Âu.
11(127)
3
Phạm Anh Tuấn
Ngân hàng Thế giới: Vai trò, những vấn đề đặt ra và phương hướng cải cách.
11(127)
9
Đặng Phương Hoa
Sự nổi lên của các nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam - ASEAN.
11(127)
18
Nguyễn Hồng Nhung
Một số giải pháp trong lĩnh vực hợp tác GMS nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các hành lang kinh tế cho phát triển kinh tế.
11(127)
32
Khương Duy
Tỷ giá neo và vấn đề cung tiền tệ trong các nền kinh tế đang nổi.
12(128)
3
Bùi Quang Tuấn
Xu hướng phát triển tự do hoá thương mại khu vực châu Á - Thái bình dương và những ảnh hưởng đến tương lai của APEC
12(128)
11
Lê Thu Hà
Mỹ với sự hình thành và phát triển APEC.
12(128)
22
Trần Việt Dung
Thâm hụt thương mại của Mỹ: Nguyên nhân và ảnh hưởng của nó.
12(128)
27
 
CHÍNH TRỊ VÀ AN NINH QUỐC TẾ
 
 
Phạm Hồng Tiến
Tình hình chính trị thế giới 2005.
1(117)
58
Nguyễn Thanh Đức
Hiến pháp châu Âu: Nội dung và những cản trở hiện nay đối với việc phê chuẩn.
1(117)
66
Vũ Dương Huân
Khủng hoảng khí đốt trong quan hệ Ucraina - Nga.
2(118)
23
Hoàng Khắc Nam
Một số xu hướng lý luận về hội nhập quốc tế.
3(119)
24
Nguyễn Thanh Hiền
Bối cảnh quốc tế mới và sự điều chỉnh chiến lược quan hệ quốc tế của các nước lớn.
4(120)
21
Bùi Trường Giang
Hướng tới Hội nghị Cấp cao APEC 2006 tại Việt Nam: Chủ đề an ninh phi truyền thống và định hướng tham gia của Việt Nam.
5(121)
25
Nguyễn Anh Tuấn
An ninh dầu lửa: Vấn đề và giải pháp tại các nước Đông Nam Á.
5(121)
35
Đinh Quý Độ
Mỹ và cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
6(122)
21
Trần Khánh - Phạm Hồng Tiến
ASEAN trong cục diện chính trị thế giới mới.
7(123)
23
Nguyễn Thanh Hiền
Năng lượng không chỉ là vấn đề kinh tế.
8(124)
3
Vũ Thị Mai
Hợp tác giữa các nước Đông Á trong các vấn đề an ninh truyền thống.
11(127)
39
Nguyễn Hồng Bắc
An ninh con người và vấn nạn buôn người: Các khái niệm chính và một số vấn đề liên quan đến nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam.
11(127)
48
Võ Hải Minh
Lợi ích quốc gia - Nền tảng trong quá trình hoạch định chiến lược an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
12(128)
35
 
KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI
 
 
Nguyễn Xuân Dũng
Những điều chỉnh chính sách chủ yếu của Cămpuchia để thực hiện các cam kết hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.
2(118)
33
Phạm Thị Thanh Hồng -Nguyễn Bình Giang
Trì trệ kinh tế Nhật Bản nhìn từ quan điểm trọng cầu.
2(118)
42
Lưu Ngọc Trịnh - Nguyễn Văn Dần
Cải cách quản trị công ty và tác động đến mô hình việc làm Nhật Bản gần đây.
3(119)
36
Hoàng Xuân Long
Phát triển khu công nghệ cao ở Trung Quốc.
3(119)
47
Đinh Đào Ánh Thuỷ
Phát triển kinh tế tư nhân ở Trung Quốc.
3(119)
52
Trần Văn Tùng
Cần làm gì để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở   Việt Nam.
3(119)
63
Ngô Tuấn Nghĩa
Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ chuẩn bị cho thế kỷ XXI của Nhật Bản.
4(120)
32
Hoàng Xuân Long
Kinh nghiệm thế giới về vai trò của nhà nước trong thúc đẩy liên kết viện, trường với doanh nghiệp.
5(121)
46
Trương Thị Nam Thắng
Quá trình công ty hoá các doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc và Việt Nam: Phân tích từ khía cạnh quản trị công ty.
5(121)
52
Phạm Mạnh Thường
Xử lý nợ tồn đọng nhằm khắc phục khủng hoảng tài chính ở Malaixia.
6(122)
35
Nguyễn Anh Minh
Chính sách thúc đẩy xuất khẩu sau gia nhập WTO của Trung Quốc.
6(122)
46
Nguyễn Trần Quế
Phát triển kinh tế ngoài quốc hữu và vấn đề hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh sau khi gia nhập WTO ở Trung Quốc.
7(123)
33
Lưu Ngọc Trịnh - Lê Ái Lâm - Nguyễn Bình Giang - Nguyễn Hồng Bắc
Kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường ở một số thủ đô châu Á.
8(124)
9
Lê Kim Sa
Tác động kinh tế - xã hội của việc Trung Quốc gia nhập WTO: Tổng quan một số nghiên cứu.
8(124)
24
Nguyễn Văn Tâm
Đàm phán và khả năng gia nhập WTO của Nga.
9(125)
22
Nguyễn Thanh Đức
Agenda 2010 - Nội dung và những thách thức đối với nền kinh tế Đức.
9(125)
32
Nguyễn Văn Thanh
Các công ty xuyên quốc gia với việc nâng cao năng lực công nghệ của các nước đang phát triển.
9(125)
40
Trương Thị Nam Thắng
Khung lý luận về quản trị công ty.
10(126)
28
Hoàng Xuân Long
Vấn đề gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất ở Trung Quốc.
10(126)
37
Trần Mạnh Tảo
Vấn đề thâm hụt ngân sách của các nước thành viên EU và tác động của nó đến việc thực hiện Hiệp ước tăng trưởng và ổn định.
11(127)
54
Đặng Thu Hương
Vấn đề bồi dưỡng, tuyển chọn và thu hút nhân tài ở Trung Quốc - Một số gợi ý đối với Việt Nam.
11(127)
62
Chu Đức Dũng
Đánh giá tiến trình tư nhân hoá tại Vương quốc Anh từ năm 1979 đến nay.
12(128)
47
Võ Hải Thanh
Cải cách khu vực công ở Hàn Quốc sau khủng hoảng 1997.
12(128)
58
 
KINH DOANH QUỐC TẾ
 
 
Mai Thế Cường
Kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp ô tô Thái Lan trong điều kiện tự do hoá thương mại và ý nghĩa đối với Việt Nam.
2(118)
48
Lê Thị Ái Lâm
Dịch chuyển lao động kỹ năng ở Đông Á và triển vọng tự do hoá.
2(118)
57
Đỗ Đức Bình - Ngô Thu Hà
Các nhà đầu tư nước ngoài với văn hoá kinh doanh của Trung Quốc.
3(119)
67
 
VIỆT NAM CẢI CÁCH HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
 
 
Phạm Thái Quốc
Quan hệ thương mại Việt - Trung: Tình hình phát triển, những vấn đề và giải pháp.
2(118)
68
Lê Đăng Minh
Một số tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đến hàng công nghiệp Việt Nam.
2(118)
76
Nguyễn Thắng
Cộng đồng kinh tế ASEAN và những tác động chủ yếu đến nền kinh tế Việt Nam.
3(119)
73
Võ Đại Luợc
Tình hình kinh tế Việt Nam từ 2005 đến nay.
4(120)
42
Đào Lê Minh
Nhu cầu và khả năng xây dựng Luật Chứng khoán: Nhìn từ kết quả của một dự án điều tra.
4(120)
49
Nguyễn Minh Ngọc
Triển vọng phát triển nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam - nhìn từ sự so sánh với thế giới.
4(120)
57
Đặng Đức Long
Đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước ASEAN vào Việt Nam
4(120)
64
Nguyễn Điển - Phạm Thị Kim Phương
Thị trường khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển.
5(121)
61
Phạm Quốc Trung
Vai trò của các ngân hàng thương mại nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
5(121)
70
Nguyễn Tiến Thoả
Tác động của giá xăng dầu đến chỉ số giá cả.
6(122)
53
Đinh Đào Ánh Thuỷ
Một số vấn đề về hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc.
6(122)
63
Đào Lê Minh
Một số vấn đề chủ yếu về hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000 - 2006.
7(123)
48
Đỗ Mạnh Hồng
Hội nhập công nghiệp khu vực từ các ngành sản xuất phụ tùng.
7(123)
57
Lê Thanh Bình
Phát triển, đa dạng hoá doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Việt Nam - Một chiến lược khả thi trong chính sách xoá đói, giảm nghèo, làm giàu cho cư dân nông thôn.
7(123)
65
Nguyễn Hữu Hiểu
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động có vốn FDI trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam.
7(123)
71
Nguyễn Hồng Sơn
Gia nhập WTO: Cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ Việt Nam.
8(124)
9(125)
39
49
Phạm Quang Diệu - Phạm Hoàng Ngân
Nông nghiệp Việt Nam hội nhập WTO.
8(124)
54
Nguyễn Minh Phong
Một số vấn đề về quản lý nhà nước đối với khu vực doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ không phân biệt thành phần kinh tế.
8(124)
63
Trần Anh Phương
33 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
9(125)
61
Trần Đông Phương
Liên kết thương mại khu vực và những suy nghĩ về định hướng của nước ta.
10(126)
43
Vũ Hùng Cường
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của vùng duyên hải ở một số nước trên thế giới trong thời kỳ công nghiệp hoá và việc vận dụng vào vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam.
10(126)
53
Đào Lê Minh
Hình thành và phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm ở Việt Nam - Một số mô hình lựa chọn và các nghiệp vụ cần triển khai trong giai đoạn đầu.
11(127)
67
Nguyễn Văn Thanh
Xây dựng khu công nghiệp và khu chế xuất theo hướng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.
12(128)
66
 
THÔNG TIN - THAM KHẢO
 
 
 
Lý Quang Diệu nói về tuyển dụng nhân tài.
1(117)
77
Nguyễn Hồng Nhung
Du lịch - Cách tiếp cận để phát triển ở Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng.
3(119)
79
Nguyễn Minh Phong
5 đặc điểm nổi bật của thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay.
4(120)
74
Đoàn Văn Trường
Dự báo dài hạn về kinh tế và chính trị của các nước châu Á đến năm 2030.
4(120)
77
H.Y.
Mười xu hướng lớn phát triển kinh tế Trung Quốc năm 2006.
5(121)
77
Trần Văn Hùng
Kinh nghiệm của một số nước và tổ chức quốc tế trong việc nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng.
6(122)
75
Võ Trí Thành
Giới thiệu sách: "Biến động kinh tế Đông Á và con đường công nghiệp hoá Việt Nam" của GS. Trần Văn Thọ, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.
6(122)
80
Đoàn Văn Trường
Nghiên cứu về tính cạnh tranh của Trung Quốc.
7(123)
77
Phạm Thái Quốc - Nguyễn Duy Lợi
Phát triển kinh tế trong xu thế tự do hoá và vấn đề ô nhiễm môi trường ở Bắc Ninh.
8(124)
76
Trần Trọng Sâm
Nên nhìn nhận Trung Quốc như thế nào?
9(125)
71
Phạm Thu Hương
Lợi thế của việc sử dụng E-Marketing trong hoạt động xúc tiến bán hàng.
9(125)
73
Hải Ninh
Giới thiệu sách: "Đối sách của các nước Đông Á trước việc hình thành các khu vực mậu dịch tự do (FTA) từ cuối những năm 1990.
9(125)
79
Nguyễn Minh Phong
nghịch lý trong phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam.
10(126)
64
Đặng Phương Hoa
Cộng đồng các quốc gia Nam Mỹ, khối kinh tế - chính trị mới.
10(126)
68
Trần Trọng Sâm
Trung Quốc đuổi kịp Mỹ như thế nào?
10(126)
78
Hải Ninh
Giới thiệu sách: "Sự hồi sinh của Đông Á: Những tư tưởng mới về tăng trưởng kinh tế".
11(127)
77
 
Tổng mục lục tạp chí năm 2006.
12(128)
76