Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 11/2021

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Hoàng Thế Anh: Chuyển đổi số ở Trung Quốc: Thực trạng và gợi mở đối với Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn: Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và sự thử nghiệm của Trung Quốc

Võ Thị Minh Lệ và Nguyễn Bình Giang: Bảo vệ môi trường biển, ven biển của Nhật Bản

Phạm Mạnh Hùng và Bùi Khắc Linh: Chuyển đổi số ở Singapore và hàm ý đối với Việt Nam

Lê Thị Thu Hương: Thu hút lao động kỹ năng của các nước Liên minh châu Âu: Thực trạng và chính sách

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

Phạm Tiến: Chuyển động Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh APEC 11/2017

Nguyễn Văn Đáp: Sáng kiến Vành đai và Con đường ở khu vực Mỹ La-tinh: Hiện trạng và triển vọng

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Lại Lâm Anh: Tham gia Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

 

(Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới)