Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 3/2019

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Nguyễn Thị Thu Hà: Chiến lược “tấn công quyến rũ” mới của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra đối với sự gắn kết EU – ASEAN.

 Bùi Việt Hưng: Kênh phân phối và xu hướng tiêu dùng hàng nông sản tại EU: Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Minh Hoàng: Chuyển đổi số tại các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương và hàm ý quản lý đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

Hoàng Khắc Nam: Xu hướng cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc đến năm 2030.

Nguyễn Đình Luân: Khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và mở: Tầm nhìn và hành động.

Đỗ Lê Chi: Biển Đông trong cục diện mới.

Lê Duy Thắng: Một số vấn đề xung quanh việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung.

THÔNG TIN THAM KHẢO

  • Kinh tế Trung Quốc năm 2018.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH