Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 2/2017

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Nguyễn Hồng Thu: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số xu hướng và tác động.

Nguyễn Đức Trọng và Lê Hiếu Học: Mối liên kết trường đại học - doanh nghiêp: Nhìn từ quan điểm chính sách.

Chu Phương Quỳnh: Doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc: Tiến trình cải cách và hiệu quả.

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

Chu Đức Dũng và Nghiêm Tuấn Hùng: Việt Nam ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống trong tiến trình hội nhập khu vực.

Vũ Thụy Trang: Nhìn lại quan hệ Nga – EU từ sau khủng hoảng Ucraina và triển vọng.

Nguyễn Thanh: Điều hành nhà nước trong nền dân chủ truyền thông: Mối quan hệ giữa chính trị và truyền thông trong nhà nước phương Tây.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Hà Thanh và Nguyễn Diệu Hằng: Các yếu tố tác động đến sự tham gia của của cộng đồng vào các hoạt động hợp tác song phương vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.

Lê Thái Phong, Nguyễn Thu Thủy và Lê Việt Dũng: Khả năng áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu ở Việt Nam.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH