Dự án hợp tác nghiên cứu

Dự án hợp tác nước ngoài

20/02/2013

STT
Tên đề tài
Người thực hiện
Cơ quan hợp tác
Năm thực hiện và nghiệm thu
          1.        
FDI ở một số ngành công nghiệp chế tạo của Việt Nam
Bùi Quang Tuấn
Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế Canada
2003
          2.        
Chiến lược và hội nhập quốc tế tác động đến môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam
Phạm Thái Quốc
Viện Khoa học Xã hội, Sứ quán Pháp
2006-2009
          3.        
Gia nhập WTO: Kinh nghiệm Hàn Quốc và định hướng cho Việt Nam
Lưu Ngọc Trịnh
Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc
 
          4.        
Tác động tới môi trường và xã hội của thương mại vùng biên Việt - Trung: Trường hợp cửa khẩu Lào Cai
Lại Lâm Anh
Viện nghiên cứu Mekong, Thái Lan
2007-2008
          5.        
Vietnam’s Policies for SMEs Development
(Lecture read in training course on SMEs for CLV)
Nguyễn Bình Giang
India
2007
          6.        
Improving the Foreign Direct Investment Attraction Capacity of the Mountainous Provinces in Viet Nam
(Discussion Paper)
 
Economic Research Institute of ASEAN and East Asia
2008
          7.        
Nhóm nghiên cứu đặc nhiệm đề xuất các biện pháp và hình thức thúc đẩy quan hệ hợp tác Tiểu vùng Mecong mở rộng
 
Cơ quan hợp tác quốc tế Thuỵ sỹ SDC
2007-2010
          8.        
Chương trình đào tạo về kinh tế chuyển đổi đối với quan chức chính phủ các quốc gia Trung Á thuộc SNG
 
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
2007-2008
          9.        
Dự án đào tạo: Xây dựng năng lực lãnh đạo về biến đổi khí hậu toàn cầu tại Việt Nam (LIGCC)
Lưu Ngọc Trịnh
Chương trình nghiên cức quốc tế tại Châu Á, ĐHTH George Washington
T. 4-2008 đến T. 10/2009
        10.       
Dự án quốc tế FSP-II của Bộ Ngoại Giao Pháp: Hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam: Tiếp cận từ Mô hình lực hấp dẫn (Gravity Model) giai đoạn II
Bùi Trường Giang
Đại học Paris 1
T.6/2008 đến T. 9/2009
        11.       
Dự án quốc tế FSP-II của Bộ Ngoại Giao Pháp: Hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam: Tiếp cận từ Mô hình lực hấp dẫn (Gravity Model) giai đoạn I
Bùi Trường Giang
Đại học Paris 1
 
T.5/2006 đến T.5/2008.
 
        12.       
Chênh lệch phát triển và an ninh kinh tế trong ASEAN (DGES)
Nguyễn Xuân Thắng
Ford Foundation
2003-2005
        13.       
Nâng cao chất lượng lao động nữ tại cáckhu kinh tế cửa khẩu của Việt nam và hàm ý chính sách cho các nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng
Nhóm nghiên cứu
Kế hoạch Phnom Pênh về Quản lý Phát triển (PPP) do ADB tài trợ
2009-2010