Dự án hợp tác nghiên cứu

Dự án nghiên cứu: “Thu nhập và chất lượng lao động nữ tại các khu kinh tế cửa khẩu của Việt nam và hàm ý cho các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”

20/02/2013

Dự án nghiên cứu “Thu nhập và chất lượng lao động nữ tại các khu kinh tế cửa khẩu của Việt nam và hàm ý cho các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” do Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới (IWEP) kết hợp với Nhóm nghiên cứu của Viện Kinh tế Việt Nam (VIE) thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của Chương trình Quản lý Phát triển Phnoom Pênh (PPP) thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Trong quá trình thực hiện dự án, Nhóm nghiên cứu đã nhận được sự tư vấn chuyên môn rất hữu ích của GS. Emmanuel Esguerra thuộc Trường Kinh tế của Đại học Tổng hợp Philippines.

Sau đây là tóm tắt kết quả nghiên cứu của dự án:

Các khu kinh tế cửa khẩu (BEZs) là biểu tượng của sự gia tăng hội nhập xuyên biên giới trong sáng kiến hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS). Trong thập kỷ qua, sự hoạt động của các BEZ đã tạo nên nhiều việc làm mới chi lực lượng lao động nữ. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tác động của các BEZ, và rộng hơn là của liên kết kinh tế xuyên biên giới, đối với thu nhập và chất lượng lao động nữ tại các khu kinh tế cửa khẩu và từ đó, đưa ra một số hàm ý chính sách cho hoạt động hợp tác GMS  

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã sử dụng các số liệu sơ cấp từ việc tiến hành điều tra khảo sát tại các khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Cầu Treo và Mộc Bài của Việt Nam và số liệu thứ cấp từ Điều tra mức sống các hộ gia đình (VHLSS) để xem xét thu nhập và các nhân tố ảnh hưởng lên thu nhập đó tại các BEZ và các vùng biên giới của các tỉnh sở tại của các BEZ và thu nhập của các tỉnh không có BEZ. Thông qua đó, nghiên cứu đã chỉ ra rằng BÉZ và liên kết kinh tế xuyên biên giới đã làm tăng thu nhập của lao động nữ.   

Mặc dù vậy, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng dường như thiếu sự liên kết giữa việc thành lập các BEZ và liên kết kinh tế xuyên biên giới với việc nâng cao chất lượng lao động nữ. Chất lượng lao động thấp, sự chiếm ưu thế của các ngành sử dụng nhiều lao động do cơ cấu kinh tế thiếu bền vững của khu vực kinh tế cửa khẩu tạo nên, đã làm cho các BEZ trở thành một khu vực dễ bị tổn thương trong thị trường lao động của GMS. Tại đó, quyền lợi của người lao động nữ dễ bị xâm phạm và họ cũng không nhận thức và đánh giá đúng được vị thế của mình trên thị trường này.  

Nghiên cứu đã đề xuất rằng các tổ chức xã hội dân sự cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc nâng cao chất lượng lao động nữ ở các BEZ, đặc biệt thông qua tăng cường mối liên kết giữa cung và cầu lao động, cải thiện điều kiện làm việc của lao động nữ và đảm bảo sự bình đẳng giới ở các BEZ và khu vực biên giới.  

 

Có thể tìm đọc báo cáo tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới hoặc tải về từ http://www.adb.org/publications/earnings-and-quality-female-labor-border-areas-viet-nam-and-implications-gms?ref=countries/gms/publications.