Đề tài nghiên cứu cấp viện

Danh mục đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2018

22/08/2019

STT

Tên đề tài

 

Chủ nhiệm đề tài

 

    

 Năm 2018

 

 

1

Chính sách kinh tế của chính quyền Donald Trunp đối với Trung Quốc

 

ThS. Võ Hải Minh

2

Chính sách đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước thành viên EU sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008

 

ThS. Lê Thị Thu Hương

3

Tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế Mỹ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008

 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Đức

4

Doanh nghiệp xã hội ở Anh  từ những năm 1980 đến nay

 

ThS. Hoàng Thị Hồng Minh

5

Cộng đồng kinh tế ASEAN sau 3 năm thành lập: thách thức và triển vọng

 

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Bình

6

Sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc tại Đông Nam Á hiện nay và triển vọng

 

ThS. NCVC. Nguyễn Hồng Bắc

7

Sự can dự của Mỹ vào kiến trúc an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương (2009-2017)

 

ThS. Nghiêm Tuấn Hùng

8

Phát triển Kinh tế Xanh ở Nhật Bản và một số bài học cho Việt Nam

 

PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh

9

Phát triển “thành phố thông minh”: Kinh nghiệm Hà Lan, Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam

 

CN. Trần Mạnh Tảo

10

Tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ đối với quyền con người

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga

11

Sự xuất hiện của tiền ảo trong hệ thống tài chính quốc tế hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam

 

TS. Phạm Anh Tuấn

13

Tác động của tỷ giá đến kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ

 

ThS. Trần Thị Hà

14

Cơ chế liên kết kinh tế trong EU: Thách thức và triển vọng

 

ThS. Nguyễn Trần Minh Trí

15

So sánh chiến lược FTA của Mỹ và Trung Quốc giai đoạn 2012-2017

 

ThS. Chu Phương Quỳnh

16

 

Đánh giá giữa kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020) của Trung Quốc

 

PGS. TS. Phạm Thái Quốc

17

Các nhân tố tác động đến quan hệ thương mại Việt Nam – Đài Loan giai đoạn 2007 - 2017

 

ThS. Đồng Văn Chung

18

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc giai đoạn 2001 – 2017 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 

ThS. Nguyễn Thanh Nhã

19

Những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2001 đến năm 2018

 

ThS. Đặng Hoàng Hà

20

Kinh nghiệm của một số nước Đông Á về thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ của các trường đại học

 

TS. Lê Thị Ái Lâm

21

Chính sách FTA của Singapore trong bối cảnh quốc tế mới và hàm ý cho Việt Nam

 

ThS. Nguyễn Thị Hiền

22

ODA của Nhật Bản vào Việt Nam sau hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

 

TS. Nguyễn Thị Thúy

23

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh quốc tế mới

 

TS. Đinh Quý Độ

24

Thách thức đối với Việt Nam khi chuyển từ mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) sang mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

 

TS. Võ Thị Minh Lệ

25

Xu hướng hội nhập kinh tế khu vực trong kỷ nguyên kỹ thuật số

 

PGS. TS.Nguyễn Thị Hồng Nhung

26

Quá trình phát triển và khả năng tham gia mạng sản xuất toàn cầu của ngành chế tạo
ô tô Việt Nam

 

CN. Trần Thị Quỳnh Trang

27

Kinh tế học hành vi và khả năng ứng dụng trong hoạch định chính sách công

 

ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến

28

Chính sách thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam

 

 ThS. Phạm Mạnh Hùng

29

Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1987 đến nay

 

TS. Nguyễn Thị Hồng Tâm

30

Hiệp định thương mại tự do (FTA) Trung – Hàn  và hàm ý cho Việt Nam

 

ThS. Vũ Nhật Quang

31

Kinh nghiệm phát triển ngành dịch vụ của Ấn Độ 

 

ThS. NCVC. Trần Thị Cẩm Trang